Search form

JUAN 2:11

11Yøꞌøbɨ mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyimyɨjawyeen na̱nkyꞌejxøø jam Caná, jam Galileɨt etjotp, midi yiknɨgaxøꞌjk ja myøkꞌa̱jtɨn, wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk ja ojts yja̱a̱kjanchja̱wɨyɨ.