Search form

JUAN 2:25

25Kaꞌap ja chøkyɨyɨ jøts ja pøn tyukmadowɨt sa̱ jaty ja̱a̱ꞌy jaduꞌuk jaduꞌuk yja̱a̱ꞌyꞌaty. Wa̱ꞌa̱ts ja køꞌøm tyimñɨja̱wɨ sa̱ pøngapøn yꞌa̱m yjotp wyɨnmay.