Search form

JUAN 2:5

5Jøts ja tya̱a̱k wya̱a̱ñ, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy pøn jaty jam wyɨnaty wɨndsøꞌjkɨdɨp:

―Mduꞌundɨp ɨdøꞌøn jadeꞌen tukɨꞌɨyɨ pønɨ sa̱ wya̱ꞌa̱ñ.