Search form

JUAN 2:7

7Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy pøn jaty jam wyɨnaty wɨndsøꞌjkɨdɨp:

―Yikꞌutskøxtɨ yø tuꞌjts. Adamɨdɨ nøø.

Jøts ja ojts yikxon tyimyikꞌutstɨ,