Search form

JUAN 2:8

8wɨnets nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌdyɨ:

―Ajaꞌaptuꞌuttɨts ɨnet waanɨ, jøts xanɨnøjkxtɨt midi yø xøøw tø tnɨwa̱a̱mukɨ.

Jøts ja ojts jadeꞌen ttundɨ.