Search form

JUAN 20:11

Ku ja Jesús ña̱nkyꞌejxøø jadɨgojk ma̱ ja María Magdalena jam wyɨnaty

11Jøts ja María jamyɨ jutꞌagøꞌøm tya̱a̱ñ, ñɨya̱xnɨ ja jam kyuꞌejxɨyɨɨꞌñ ma̱ ja jut,