Search form

JUAN 20:12

12wɨnets ja ojts tꞌixy namajtsk ja a̱nkɨlɨs, tum amuum poop ja xyøxyɨdɨ, jøts ja jam chøønɨdɨ ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty tø yꞌukyikpɨkta̱ꞌa̱ky ja ñɨneꞌkx; tuꞌuk jam chøønɨ aguba̱jkp, jøts jaduꞌuk tekyꞌokꞌa̱m.