Search form

JUAN 20:19

Ku ja Jesús ña̱nkyꞌejxøø jadɨgojk ma̱ ja pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnaty

19Jøts nay jaꞌabɨ xøøw ku mɨdukxøøw choꞌonda̱ꞌa̱kñɨm ja yjaduꞌukpɨ sama̱a̱n, nay jaꞌabɨ ux ku ja pabøjkpɨtøjk jam wyɨnaty tø ñamyukyɨdɨ jøts ja wyɨnaty tø ñañɨꞌagɨɨbyetyɨdɨ, ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ja chøꞌjkɨdɨp. Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ jøts ja jam yꞌagujkꞌa̱m wya̱ꞌkꞌøyɨyɨɨꞌñ, jøts ja ojts yɨdeꞌen kya̱jpxpøøꞌkxyɨdɨ:

―Øyꞌa̱ttɨ jotkujkꞌa̱ttɨ.