Search form

JUAN 20:21

21Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja jadɨgojk ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Øyꞌa̱ttɨ jotkujkꞌa̱ttɨ. Nayɨdeꞌen sa̱m øts ja Dios Teety tø xkexyɨn, jøts nayɨdeꞌen meets ya̱m nguexy.