Search form

JUAN 20:29

29Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ñɨma̱a̱jyøø:

―Tomás, jaꞌagøjxp ya̱m xjanchja̱wɨnɨm ku ø tø xtyimwyempꞌijxñɨm. Jotkujkꞌatyɨm jaꞌadɨ pøn tmɨbøjktɨp pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp jadiꞌiñɨ, øy øts ja xjagaꞌejxtɨ.