Search form

JUAN 20:31

31Jaꞌagøjxp ya̱ꞌa̱t jap jadeꞌen tø yikujayɨ, jøts xɨyja̱wɨdɨt xjanchja̱wɨdɨt jøts ku jaꞌ yiknɨtsøꞌøky, jøts ku jaꞌ Cristo ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, ja Dios Uꞌnk. Jøts ku ja xjanchja̱wɨdɨt, mba̱a̱tpts meets ja jujkyꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp sa̱m pya̱a̱tꞌatyɨdɨ pøn tjanchja̱ꞌwɨyɨdɨp.