Search form

JUAN 20:8

8Wɨnets øts ndøjkyɨmya̱a̱ ma̱ døꞌøn ja ooꞌkpɨ jut jam, jøts nꞌijxy jøts kudam ja wyɨnaty jadeꞌen tø yjaty, xjats ja njanchja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ.