Search form

JUAN 21:1

Ku Jesús ña̱nkyꞌejxɨyɨ nɨwɨxujk pyabøjkpɨ wɨndump

1Xjats ku døꞌøn ja wyɨnaty jadeꞌen tø yꞌukjaty, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ña̱nkyꞌejxɨ jadɨgojk jam ma̱ ja pyabøjkpɨtøjk, jam mejyꞌa̱m midi yiktejp Tiberias. Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌejxɨ tyɨyɨ: