Search form

JUAN 21:12

12Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Men mꞌajopꞌa̱ttɨ.

Jøts ja pabøjkpɨtøjk nɨ tuꞌugɨn ja sa̱ kyawa̱ꞌa̱ndɨ pønɨ pøn ɨdøꞌøn jaꞌ, pø tøxɨ ja wyɨnaty tnɨja̱wɨdɨ jøts ku ja yjaꞌajɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm.