Search form

JUAN 21:14

14Ya̱ꞌa̱t ɨdøꞌøn møøt myɨdɨgøøk ojk yjaty ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ña̱nkyꞌijxyɨ ma̱ ja pyabøjkpɨtøjk jam, ku ja wyɨnaty tø yjujkpyiky jadɨgojk.