Search form

JUAN 21:15

Ku Jesús møøt ñagyajpxyɨ ja Simón Pedro

15Xjats ku ja yꞌajopꞌa̱jtꞌaba̱jtɨdøø, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja Simón Pedro midi ja Jonás mya̱jnkɨp:

―Simón, ¿xtsojkp øts jawaanɨ sa̱m øts ya̱ꞌa̱t xtsoktɨn?

Jøts ja Pedro ja tꞌadsøøy:

―Ndsøjkpy me nwɨndsønꞌa̱jtɨm, wa̱ꞌa̱ts mets ja xnɨja̱wɨ jøts ku me ndsøky.

Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Wɨnets ø xnøøꞌmøøjyɨt xuuꞌmøøjyɨt ja nbabøjkpɨtøjk.