Search form

JUAN 21:24

24Øts ɨdøꞌøn Juan, midiꞌits ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t ayuujk njaadyampy, pø tɨy janchxɨ døꞌøn yøꞌ. Nꞌejx nnɨja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ øøts ku jadeꞌen yja̱jty.