Search form

JUAN 3:10

10Xjats ja yꞌadsojɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―¿Pø møj maestrɨmts mets ya̱ israelɨt ka̱jpkɨjxy, jøts mets yø yjadeꞌembɨ xkanɨmadøy?