Search form

JUAN 3:12

12Nɨkaꞌ xjanchja̱wɨdɨ ku øts jaꞌaba̱a̱t ndyimyjanɨgajpxy ti jaty ya̱ na̱xwiiñ, ¿ti jaꞌats mee mja̱a̱kjanchja̱wɨp ja tsa̱jpjøtpyɨt yjaꞌ ku meets njadukmadoꞌot?