Search form

JUAN 3:16

Pyaꞌayøøpy ja Dios ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy

16’Janch møk ja Dios tsojkɨn tjagyepy, jøts tpɨkta̱ꞌa̱ky ja pyaꞌayoꞌowɨn ya̱ na̱xwiiñ ku ja yꞌUꞌnk tkexy midi tuꞌumchɨ, jøts ja kyawɨndɨgøꞌødyɨt pønɨ pøn ja tjanchja̱ꞌwɨdɨp, jøts ja xemɨkøjxp ja kunuuꞌkxy chɨna̱a̱ꞌyɨn ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn tpa̱a̱ttɨt.