Search form

JUAN 3:17

17Kidi jaꞌajɨp ja Dios yꞌUꞌnk tyanɨguejxpy ya̱ na̱xwiiñ jøts ayoꞌon ja ttukpa̱a̱tt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, jadeꞌenꞌampy ja tkexy jøts ja tyiknɨtsoꞌokꞌa̱tt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.