Search form

JUAN 3:18

18’Pønɨ pøn tjanchja̱ꞌwɨp ja Dios Uꞌnk, kaꞌap ayoꞌon ja yiktaguwa̱nɨ; pønts tkajanchja̱ꞌwɨp, jaꞌ yꞌayoꞌon kutujkp xemɨkøjxp jaꞌagøjxp ku tkajanchja̱ꞌwɨyɨdɨ ja Dios yꞌUꞌnk midi tuꞌugyɨ.