Search form

JUAN 3:19

19Pønɨ pøn tyimyjadeꞌenꞌa̱jttɨp, tø yꞌayoꞌon ja kyutujknɨdɨ, ku ja myiiñ ya̱ na̱xwiiñ midi ja ja̱a̱ꞌy øy tsuj tyikwɨnma̱a̱ꞌnbya̱tp, kaꞌap ja yikupɨjky. Neꞌegɨ ja kubeꞌetsꞌa̱jtɨn kugootsꞌa̱jtɨn ja neꞌegɨ chojktɨp, jaꞌagøjxp ku ja tyumjakaꞌøybɨ ttunwa̱ꞌa̱ndɨ.