Search form

JUAN 3:20

20Nɨdukɨꞌɨyɨ pøn ja tyumjakaꞌøybɨ ttundɨp, kawɨnꞌijxyɨm ja tja̱wɨdɨ ja yikꞌøwyɨnma̱a̱ꞌnbya̱tpɨ. Nɨwɨneꞌenɨn ja tkamɨjotwa̱ꞌa̱ndɨ jaꞌagøjxp jøts kyanɨgaxøꞌøktɨt ja kyaꞌødyuꞌunɨndɨ.