Search form

JUAN 3:3

3Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku kaꞌ pøn tpa̱a̱tt ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy pønɨ kaꞌap pøn nayɨdeꞌen kyaxɨꞌɨky jadɨgojk sa̱m tø kyeꞌexyɨn.