Search form

JUAN 3:31

Jaꞌ pøn tsooꞌmp jap tsa̱jpjøtpy

31Jaꞌ pøn tsooꞌmp jap tsa̱jpjøtpy, tum jaꞌ tukɨꞌɨyɨ tnɨtanaapy. Jøts pøn ya̱ na̱xwiiñꞌa̱jtp, ja na̱xwiiꞌñɨts ja jaꞌa̱jtɨp, jøts tum jaꞌayɨ ja ñɨgajpxpy ti jaty ja ejtp. Pønts tsooꞌmp jap tsa̱jpjøtpy, jaꞌ tukɨꞌɨyɨ tnɨtanaagyøjxp,