Search form

JUAN 3:36

36Pønɨ pøn ja Dios Uꞌnk tjanchja̱ꞌwɨp, xemɨkøjxp ja nøjkx tpa̱a̱ty ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn ja kunuuꞌkxy tsɨna̱a̱ꞌyɨn; pønts tkajanchja̱ꞌwɨp, kawɨndem xøøw ja nøjkx tpa̱a̱ty ja yjadeꞌembɨ jujkyꞌa̱jtɨn, ja Dios myøkꞌayoꞌon ja nøjkx kyupøjkɨp.