Search form

JUAN 3:4

4Wɨnets ja Nicodemo tyiktɨɨy jøts ja tnɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―¿Sudsots ja møj ja̱a̱ꞌy nayɨdeꞌen jadɨgojk kyaxøꞌøkt sa̱m ja tø kyeꞌexyɨn? ¿Pø sudsoꞌampy jadɨgojk tyøkɨt tya̱a̱k yjotp jøts kyaꞌaxkojmɨt?