Search form

JUAN 3:5

5Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yɨdeꞌen tꞌadsøøy:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, pønɨ kaꞌap pøn jadeꞌen kyeꞌexy ejxɨm ja ja̱a̱ꞌy kyeꞌexyɨn, jøts nɨkaꞌats ja Dios myøkꞌa̱jtɨn myøꞌøyɨ, kaꞌats pøn mɨba̱a̱t tyøkɨt ma̱ Dios ja kyutujk ttanɨtanɨ ja yja̱a̱ꞌy.