Search form

JUAN 3:8

8Pojp øy ma̱dsoo pyøjy; wa̱ꞌa̱ts nmadøøꞌyɨm sa̱ wyɨna̱ꞌa̱ñ ja poj, kaꞌats nnɨja̱ꞌwaꞌan pønɨ ma̱ chøøñ jøts pønɨ ma̱ ñijkxy. Nayɨdeꞌents ɨdøꞌøn ñamyayɨ jaꞌadɨ pøn ja Dios myøkꞌa̱jtɨn yikaxøꞌjkɨyɨdɨp.