Search form

JUAN 4:10

10Wɨnets ja yɨdeꞌen yꞌadsojøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:

―Kuk xjanchñɨja̱wɨt midi ja Dios yajkpy, uk xnɨja̱wɨt pøn nøø ɨxa mꞌamɨdojɨyɨp, ¿ja ti jajɨk me xkaꞌamɨdøy jøts me nmoꞌot ja øybɨ nøø ja wa̱ꞌa̱tspɨ?