Search form

JUAN 4:18

18kumɨ nɨmagoxk tø xyiknaxy ja ya̱a̱ꞌdyøjk, jøts pøn ɨxya̱m møøt, kaꞌats ja xnɨya̱a̱ꞌyɨ. Jøts ku jadeꞌen tø mwa̱ꞌa̱ñ, janch tɨɨgyajpxy ɨdøꞌøn yøꞌ.