Search form

JUAN 4:20

20Wɨneꞌenɨn øø nsamariɨtja̱a̱ꞌyꞌaty, ya̱ øøts ja nꞌa̱ptøjk twɨndsøꞌøgɨdɨ ja Dios ɨxya̱ kojpkɨjxy, meetsts wɨneꞌenɨn mee mꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyꞌaty, jadeꞌen mee mwa̱ꞌa̱ñ jøts øøts ja jam nwɨndsøꞌøgɨt Jerusalén.