Search form

JUAN 4:29

29―Mendɨ jøts ja̱a̱ꞌy tuꞌuk xꞌatsꞌejxtɨt pøn ø tø xukmadøy tukɨꞌɨyɨ sa̱ jaty ø tø nꞌadɨꞌɨch. ¿Kidi ja Cristɨp ɨdøꞌøn ja ndejɨn, midi ja Dios tkajxp?