Search form

JUAN 4:35

35Pø yɨdeꞌenxɨ mee mwa̱ꞌa̱ñ: “Ja makta̱xk poꞌ kyaꞌity jøts pɨkta̱ꞌa̱ky pyɨdøꞌøkt”; øtsts wa̱mp jøts mee nnøjmɨ: Ejxtɨ yø ka̱m midi niꞌipy, tø pɨkta̱ꞌa̱ky myøja̱a̱gøjxnɨ jøts pyɨdøꞌøknɨt.