Search form

JUAN 4:36

36Yikmɨjuupy jaꞌ pøn ttunkꞌa̱jtp ja pɨkta̱ꞌa̱ky jøts ja tyikpɨdɨꞌɨky; jøts ja pɨkta̱ꞌa̱ky midi yikpɨdɨꞌkpy, jaꞌ ja wya̱ꞌa̱ñ jøts ja xemɨkøjxp tyuꞌunt. Jøts ja jadeꞌen nɨꞌamukɨ ttajotkujkꞌa̱ttɨt pøn neptɨp jøts pøn tyikpɨdøꞌktɨp ja pɨkta̱ꞌa̱ky.