Search form

JUAN 4:39

39Mayts ɨdøꞌøn ja jamɨt ja̱a̱ꞌy tjanchja̱ꞌwɨdøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pøn ɨdøꞌøn jam kuga̱jpꞌa̱jttɨp jaꞌabɨ ka̱jp midi jam Samaria, ku ja tøꞌøxyøjk ja wyɨnaty tø tyimñɨɨꞌmxyɨdɨ tɨy janch, ku ja wyɨnaty yɨdeꞌen tø wya̱ꞌa̱ñ: “Tø øts ja tukɨꞌɨyɨ xukmadooguixy sa̱ jaty ø tø nꞌadɨꞌɨch, sa̱ jaty nja̱a̱ꞌyꞌaty.”