Search form

JUAN 4:50

50Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy:

―Wɨmbejtnɨ, nøjkxnɨ jam mdøjkwɨndum. Jujkyꞌa̱jtp ɨnet ja mꞌuꞌnk.

Xjats ja tjanchja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ku nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja jadeꞌen ñɨma̱a̱jyøø, jøts ɨdøꞌøn yjanchnijkxy.