Search form

JUAN 4:52

52Jøts ja tyiktɨɨy ti horɨ døꞌøn ja yꞌuꞌnk wyɨnaty kujk tø myøkpøjkꞌokwa̱ꞌa̱ñ, jøts ja tnɨmaadyøø:

―Uxøꞌøyɨp jaꞌanɨ, ja døꞌøn ja xøøw wyɨnaty waanɨ yjøpta̱ꞌa̱ky ku ja jøøn wyɨna̱jkɨjxy.