Search form

JUAN 4:53

53Xjats ja uꞌnkteety ojts tja̱ꞌmyech jøts ku nay jaꞌabɨ horɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty tø ñɨɨꞌmxyɨ: “Jujkyꞌa̱jtp ja mꞌuꞌnk”; jøts nɨdukɨꞌɨyɨ wɨneꞌenɨn yꞌuꞌnk ñɨdøꞌøxy yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk ja jam møøt, jadɨneꞌen ja ojts tjanchja̱wɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús.