Search form

JUAN 5:10

10wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tnɨmaadyøø ja ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty tø myøkpiky:

―Pooꞌkxɨn xøøwxɨ ya̱m; jøts kaꞌap pya̱a̱tꞌatyɨ xtsømwɨdett yø mma̱a̱bajt.