Search form

JUAN 5:16

16Jaꞌagøjxp ɨdøꞌøn ja israelɨt ja̱a̱ꞌy yꞌijty tpawɨdettɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja ttukuꞌoogɨwya̱ꞌa̱ndɨ ku døꞌøn ja jadeꞌen yꞌadɨꞌɨch pooꞌkxɨn xøøw.