Search form

JUAN 5:18

18Yøꞌøts ɨdøꞌøn ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ma̱sɨ tyukuꞌoogɨwya̱ndɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús. Kidi nugo ja kutujkɨpxɨ ja kyamøjꞌijxpy ku ja pooꞌkxɨn xøøw, pø nayɨdeꞌenxɨ ja ñabyɨkta̱ꞌa̱gyɨ sa̱m ja Dios, ku ja wya̱ꞌa̱ñ jøts ku Dios ja tyimdyeedyɨ.