Search form

JUAN 5:19

Jadeꞌen ja Dios Teety ja kyutujk tmøꞌøy ja Dios Uꞌnk

19Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku Dios Uꞌnk kaꞌ ti ttuꞌunt kyøꞌøm kutujkøjxp. Ja tyeety ja pyaduujnɨp yjaꞌ pønɨ sa̱ ja køꞌøm tnajtstunɨ. Tukɨꞌɨyɨ pønɨ ti tyumpy ja Dios Teety, nay jaꞌats tyumpy ja Dios Uꞌnk.