Search form

JUAN 5:23

23jaꞌagøjxp nayɨdeꞌen ja wɨndsøꞌjkɨn yikmoꞌot sa̱m ja Dios Teedyɨn. Pøn tkamøjpɨkta̱kp ja Dios Uꞌnk, nay ja Dios Teety ja kyamøjpɨktakpy pøn tkajxp ja Dios Uꞌnk.