Search form

JUAN 5:25

25Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku ɨxya̱m yꞌhorɨpa̱a̱ty ku ja ja̱a̱ꞌy tmadojɨdɨt ja Dios Uꞌnk kyajpxy pøn jaty tkajanchja̱ꞌwɨdɨpnɨm; jøts kuts tmɨmadoꞌodɨt, pya̱a̱ttɨps ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn jaꞌadɨ.