Search form

JUAN 5:34

34Kidits jaꞌajɨp ø nmøkꞌajtpy øy pøn ja̱a̱ꞌy ja tɨyꞌa̱jtɨn tjayaky; jadeꞌenꞌampy øts ɨdøꞌøn jadeꞌen nwa̱ꞌa̱ñ jøts mnɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn xpa̱a̱ttɨt.