Search form

JUAN 5:38

38Jadeꞌents ja yꞌøgyajpxy ja yꞌøyꞌayuujk kaꞌ xja̱ꞌgyukɨdɨnɨm, jaꞌagøjxp ku ja kaꞌ xjanchja̱wɨdɨ pøn ja Dios Teety tø tkexy.