Search form

JUAN 5:39

39Janch nɨꞌejxɨ nɨba̱a̱dɨ meets Dios kyajpxy xꞌɨxpøjkɨyɨ, kumɨ jap meets ja xtyimyjapa̱a̱twa̱ꞌa̱ñ ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp; jøts øts Dios kyajpxy jap xnɨmadya̱ꞌa̱ky,