Search form

JUAN 5:45

45Jøts kidi mwa̱ꞌa̱ndɨ jøts ku mee nnɨꞌøønɨt jam Dios Teety wyɨngujkp; ja Moisés jaꞌ mee køꞌøm mnɨꞌøøꞌnɨyɨp, pøn mee møk mjøpꞌijxpy.